Tepelná čerpadla – ekologický a cenově výhodný zdroj tepla

rubrika:

Energii k ohřevu vzduchu či vody berou z obnovitelných zdrojů – vzduchu, vody, geotermálního tepla. Chladicí kapalina v tepelných čerpadlech obsažená je zpravidla také neškodná k životnímu prostředí. Navíc, s tepelnými čerpadly můžete výrazně snížit svůj účet za teplo.

A to i v době, kdy se ceny uhlí, zemního plynu a elektrické energie nachází na historicky nízkých hodnotách, viz níže uvedený příklad z webu TZB-info.cz, který porovnává jednotlivé a celkové náklady na provoz různých zdrojů tepla.

Modelový příklad nákladů spojených s jednotlivými zdroji tepla

Zdroj tepla Položka
Roční nákl. na vytápění Roční nákl. na ohřev vody Roční nákl. na pořízení a údržbu Ost. elektrická spotřeba Paušální platby Celkem
Hnědé uhlí 8 173 Kč 3 165 Kč 15 050 Kč 12 899 Kč - Kč 39 287 Kč
Černé uhlí 8 708 Kč 3 807 Kč 17 433 Kč - Kč 29 948 Kč
Koks 13 000 Kč 5 449 Kč 15 783 Kč 12 899 Kč - Kč 47 131 Kč
Dřevo 9 428 Kč 3 833 Kč 12 800 Kč 12 899 Kč - Kč 38 960 Kč
Dřevěné brikety 11 876 Kč 4 978 Kč 15 167 Kč 12 899 Kč - Kč 44 920 Kč
Zemní plyn 11 348 Kč 5 127 Kč 15 263 Kč 12 899 Kč 3 120,00 Kč 47 757 Kč
Elektřina - akumulace 18 551 Kč 7 395 Kč 11 000 Kč 7 633 Kč 5 520,00 Kč 50 099 Kč
Elektřina - přímotop 17 558 Kč 8 399 Kč 4 000 Kč 7 107 Kč 5 400,00 Kč 42 464 Kč
Tep. čerp. - vzduch/voda 6 477 Kč 2 026 Kč 25 417 Kč 7 079 Kč 5 400,00 Kč 46 399 Kč
Tep. čerp. - země/voda 5 701,00 Kč 1 931,00 Kč 21 417,00 Kč 7 079,00 Kč 5 400,00 Kč 41 528 Kč

Ve prospěch tepelných čerpadel hovoří i fakt, že dokáží komunikovat s fotovoltaickým zařízením. V době, kdy máte nadbytek vyrobené elektřiny, tepelné čerpadlo se samo zapne a začne dodávat teplo do systému či akumulátoru.

Tímto inteligentním využíváním elektrické energie z fotovoltaických zařízení lze ještě více snížit náklady spojené s provozem tepelného čerpadla.

Ceny tepelných čerpadel začínají na 80 000 Kč, nicméně i zde platí, že produkt s nejnižší pořizovací cenou nemusí být tím nejvýhodnějším.

K tepelným čerpadlům s cenovkou do 100 000 Kč si často budete muset dokoupit věci, jako jsou nerezový zásobník, čidla, pružné hadice, elektrokotel a různé příslušenství. Naproti tomu, u „značkových“ tepelných čerpadel jsou tyto komponenty v ceně.

Rozdíl i v provozních nákladech, které se u „neznačkových“ a „značkových“ tepelných čerpadel mohou lišit o několik tisíc korun ročně. Dále je vhodné zmínit, že u „neznačkových“ tepelných čerpadle hrozí nižší výkon a tím pádem nižší teplota v místnosti a větší spotřeba elektrické energie.

Obrovské rozdíly jsou i mezi jednotlivými typy tepelných čerpadel (vzduch/voda, voda/voda, země/voda apod.). V praxi platí, že každý typ tepelného čerpadla se hodí do trošku jiných podmínek.

Při výběru nového zdroje tepla je tedy vhodné oslovit firmu, jež má ve svém portfoliu tepelná čerpadla různých systémů. Jinak riskujete to, že Vám nepoctivý prodejce doporučí typ tepelného čerpadla, který má v nabídce, ale jež se zároveň příliš nehodí pro Vaši nemovitost.