Energie

Spojené státy se staly největším světovým výrobcem elektřiny z větru

rubrika:
Spojené státy americké v minulém roce předehnaly Německo a staly se světově největším producentem elektrické energie z větru. Podle Americké asociace pro větrnou energii (AWEA - American Wind Energy Association) zažil větrný průmysl USA další roční růst, a to již potřetí v řadě. Současný instalovaný výkon přesahuje 21 000 MW, což postačuje na pokrytí provozu 5,5 milionu amerických domácností.

Na Floridě se začíná stavět hybridní solární koncentrátorová elektrárna

rubrika:
 FPL groupZdroj: FPL group
Floridská veřejná energetická společnost Florida Power & Light zahájila 2. prosince výstavbu hybridní solární koncentrátorové elektrárny Martin Next Generation Solar Energy Center. Jedná se o první velký veřejný solární systém na Floridě a první komerční hybridní solární elektrárnu na světě.

Proč se mluví o hybridním systému: jde o kombinaci solární technologie s plynovou elektrárnou. Na ploše přes 200 hektarů je instalováno 180 000 zrcadel, která koncentrují sluneční záření na potrubí s vodou a vytváří tak páru pohánějící turbínu pohánějící elektrický generátor. Kromě toho je instalován ještě plynový zdroj tepla, který se uvádí do provozu při oblačném počasí a v noci. Celkový výkon elektrárny je 75 MW.

"Zelené uhlí": nový hrob pro miliardy

rubrika:
"Elektrárny bez CO2 nejsou schopny srovnat se v nákladech s obnovitelnými energiemi."
 Martin D. VonkaFoto: Martin D. Vonka
Se stavbou první "elektrárny bez CO2" ve Schwarze Pumpe u Hoyeswerdy začíná opatrný nástup technologie, kterou chtějí provozovatelé elektráren s fosilními palivy prokázat jako řešení problematiky skleníkových plynů. Opatrný přístup na této "panenské půdě" je zcela na místě, což je zřejmé i z její velikosti: výkon bude činit pouze 30 MW. Zdůvodnění: je třeba sbírat nejprve zkušenosti s "technologií se zeleným uhlím" (dále jen TZU) a teprve pak se osmělit do větších projektů.

Britští investoři do větrných elektráren se přesunují do USA

rubrika:
 Zdroj: Orkney Sustainable Energy. Britský deník The Guardian informoval o tom, že firma BP zrušila veškeré plány na výstavbu větrných farem a dalších obnovitelných zdrojů energie ve Velké Británii. Rozhodla se 8 miliard dolarů, které měla na projekty vyčleněny, raději investovat ve Spojených státech, kde je prý lepší systém státní podpory obnovitelných zdrojů.

Tiskový mluvčí BP uvedl, že "Nejlepší místo, kde získat silnou návratnost investic, jsou Spojené státy," a zároveň oznámil, že koncern odkládá projekt na výstavbu suchozemské větrné farmy na Isle of Grain a nebude se ucházet ani o licence na offshore projekty.

Severní moře: budoucí zdroj alternativní energie v Nizozemsku?

rubrika:


Nizozemsko je vodní stát. Jeho obyvatelé se po staletí snaží bojovat s vodou a neobětovat vzácnou zem zvedajícím se řekám a moři. Ale voda nepředstavuje jen ohrožení. Nizozemci se naučili využívat vodu pro sebe. Již v roce 1901 dostal Nizozemec Jacobus van ’t Hoff první Nobelovu cenu za chemii za objev tzv. “osmotického tlaku”, který se týká nejen plynů, ale i kapalin. Tento základní princip hraje důležitou roli při získávání energie z vody.

Nizozemské ministerstvo obchodu vydalo letos v létě Energetickou zprávu, která vychází jednou za čtyři roky a podává dlouhodobou energetickou vizi. Jeden z (mnoha) plánů, který je zde představen, se týká využití Severního moře jako (trvale udržitelného) zdroje energie. Severní moře tedy není pouze místem pro získávání větrné energie nebo těžbu zemního plynu. Jeho síla může přímo sloužit jako zdroj energie.


Syndikovat obsah