Sociální bydlení - 100% solární architektura

rubrika:

V Kalifornském Poway vyrostla zástavba bytových domů s názvem Solara, které ke svému provozu používají pouze energii Slunce. Dvoupatrové budovy, ve kterých je celkem 56 nových bytů, slouží pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (platy na úrovni 30-60% místního průměru) a investorem byla místní nezisková organizace Community HousingWorks, která pomáhá lidem k dostupnějšímu bydlení.
Kromě toho, že je Solara považována za první rozsáhlejší zástavbu, která je plně napájena solární energií, byl kladen důraz i na další prvky udržitelné výstavby. Domy stojí v revitalizované lokalitě, takže nezabírají novou půdu. V okolí jsou zelené plochy vhodné pro rekreaci, ale zároveň jsou z lokality dobře dostupné služby městečka Poway.

Hlavním zdrojem elektřiny jsou fotovoltaické panely o celkovém špičkovém výkonu 140 kWp. Aby bylo možno celou energetickou potřebu pokrýt z obnovitelných zdrojů, bylo myšleno i na úspory - obvodové konstrukce domů jsou navrženy ve standardu pasivního domu, šetrné jsou rovněž systémy osvětlení a vzduchotechniky.Další opatření se týkají úspor vody - jsou použity úsporné baterie a nádržky na toaletách. Dešťová je používána na zavlažování okolní zeleně, která je složena z původních druhů rostlin.

Pro úsporu zdrojů surovin byly pro výstavbu použity recyklované materiály a byly přísně vybírány materiály pro úpravy vnitřních povrchů tak, aby byla zajištěna kvalita vnitřního prostředí.

Personál zajišťující provoz i obyvatelé domů byli proškoleni v užívání technických zařízení tak, aby byl maximálně potenciál k úsporám.


Podle: MetaEfficient a Community HousingWorks.