Alternativní výroba alternativního paliva

Jedním z často skloňovaných alternativních zdrojů je i etanol rostlinného původu. Technologie na jeho využití například v automobilových motorech jsou dávno známé a běžně používané. Otazník visí ale nad způsobem získávání právě tohoto bioetanolu. V řadě zemí existují proudy brojící proti většímu pěstování tzv. energetických plodin velmi často z obav o zábor půdy pro klasické zemědělské plodiny. Myšlenka získávání etanolu z nevyužívaných částí zemědělských rostlin je proto více než zajímavá. A nemusí jít pouze o zbytkové části rostlin, může se jednat i o dřevěný odpad nebo papír. Bohužel zatím neexistuje výrobce, který by z těchto zdrojů významnější množství bioetanolu vyprodukoval.

Příloha Green deníku The New York Times přinesla začátkem ledna článek, zabývající se touto tématikou. Autor Matthew L. Wald zmiňuje současný federální zákon zavazující společnosti produkující paliva zamíchat do svých produktů celkem 250 milionů barelů, ovšem skutečnost se podle agentury EPA (Environmental Protection Agency) spíše přiblíží jen 6 milionům barelů.

Zdá se ovšem, že se blýská na lepší časy. Začátkem roku 2011 došlo k dohodě dvou velkých subjektů na tomto trhu, společnosti Valero, největší rafinérskou firmou v USA a společností Mascoma Corporation, která se zabývá zavedením komerční výroby bioetanolu. Mascoma získá od Valera celkem 50 milionů dolarů na svůj projekt továrny v Kinross, která bude bioetanol ve větším množství vyrábět. Pro zajímavost, s investicí do projektu souhlasil i koncern General Motors.

V současné době se podobnému záměru věnují další tři společnosti, které v brzké době spustí svou komerční výrobu pod různými označeními: BlueFire Ethanol vyrábí bioetanol z travní hmoty, POET ze stonků a dalších nevyužívaných částí kukuřičných rostlin a poslední Abengoa zpracovává úplně vše z těchto rostlin, krom vlastních kukuřičných zrn. Jiná společnost, Range Fuels spustila výrobu z dřevěného odpadu, ovšem neprodukuje významnější množství.

Mascoma projekt oznámila již v roce 2006 s tím, že spuštění plánuje v roce 2008. Zatím však stále nemá celou potřebnou částku k vybudování a spuštění továrny a také doufá ve státní podporu. Ani Valero nemá jasno, jaká bude výkupní cena bioetanolu v době začátku výroby. V současné době Mascoma slibuje spuštění během roku 2013.

Podle článku „A Step Toward Car Fuel From Wood Waste“, Matthew L. Wald, 13.1.2011, Green, The New York Times.
Ilustrace: Herman V.: Obrazový atlas rostlin, orchis.cz