Třešeň

Když jsem se procházel podzimní krajinou v okolí Holandského Heerlenu, zaujala mě barevnost stromů.

V sadu za městem se pásly krávy mezi třešněmi. Třešně měly nádherně zbarvené listy do odstínů žluté a červené. Je zajímavé, že čím je s pokračujícím podzimem chladněji, listy stromy získávají teplejší barvy. Naopak na jaře, kdy se začíná oteplovat, mají stromy a jejich květy převážně studené barvy. Vypadá to, že barva stromů je reakcí na předcházející období.

Podíváme-li se na barvy třešně během roku, zjistíme, že na jaře stromy rozkvetou světle růžovou barvou. Potom nastoupí svěží zelená, která postupně tmavne. Strom začne plodit. Potom je má poměrně dlouhou dobu stále stejnou tmavě zelenou barvu a roste. Na podzim se začne zbarvovat. Zelená se postupně od kmene začne stahovat do kořenů a listy postupně od kmene žloutnou. Zároveň první mrazíky zbarví vnější listy do červené barvy. Potom listy začnou opadávat. A barvy postupně mizí, až zbyde hnědo-černý kmen.
 Příroda.Barvy třešně během roku.: Zdroj: Příroda.
Je zajímavé sledovat nakládání třešně se živinami, které se na zimu stahují do kořenů. Skoro to vypadá, že kořeny vysávají ze stromů zelenou barvu. Jako kdyby zelená barva měla tendenci cestovat za teplem. Na podzim je půda teplejší než teplota vzduchu a kořeny začnou ze stromu vysávat zeleň. Jak je vidět na fotkách, stahování živin začíná od mene. Po stažení živin zůstanou listy žluté a později odpadnou. Třešeň obvykle nestihne stáhnout zeleň z listů na konci větví před prvním mrazíkem, který obvykle zeleň v listech na koncích větví sežehne do červena. A listy opadají. A živiny v nich obsažené se již nestihnou vrátit do kořenů, ale spadnou na zem bez přímého užitku. Čekají na jiný způsob přeměny. Zajímavé je sledovat hospodaření třešně s živinami. Během jara využívá živiny ukryté v kořenech na vykvetení a zajištění plodů. Potom se soustředí na maximální růst do prostoru, který zajistí maximální zisk slunečního záření a tedy i produkci živin. Když začnou teploty klesat (množství dostupné energie se snižuje). V okamžiku, kdy je jasné, že již nebude možné nadále růst a energie prostředí i nadále klesá, začne třešeň stahovat nahromaděné živiny z listů zpět do kořenů a vytvářet zásoby. Důvodem je to, že hlavním cílem není maximalizovat produkci, ale možnost zopakovat cyklus i příští rok – tedy přežít.
 PVGIS.Průměrné měrné denní dopadající sluneční záření v Heerlenu.: Zdroj: PVGIS.Barvy třešně během roku vynesené do grafu dostupné energie prostředí.Barvy třešně během roku vynesené do grafu dostupné energie prostředí.
Cílem je zachování cyklu.Cílem je zachování cyklu.
Dostupnost energie v posledním století umožnila lidstvu rychle růst a rozvíjet se. Otázkou je, jakou strategii zvolíme, když dostupná energie prostředí začne ubývat. Důležité je, abychom si včas uvědomili, že cílem není maximalizovat produkci, ale mít možnost zopakovat další cyklus. Být trochu jako třešeň. Začít včas dělat zásoby na zimu, abychom mohli zajistit, že až přijde další jaro, budeme schopni opět rychle ožít. Měli bychom možná začít přemýšlet, jak rychle stáhnout potřebné živiny zpět do kořenů. Pravděpodobně se nám to stejně jako třešni zcela nepodaří včas a některé listy omrznou a opadají bez užitku. To se stává. Důležité ale bude, aby nám neumrzly všechny listy, které jsme přes léto vyprodukovali. Listy jsou pro lidstvo věci, které nám bylo umožněno nabýt díky dostatečnému množství energie. Vědomosti jsou onou zelení – živinami, které umožňují růst. Pro případ že se přiblíží podzim, bychom si měli zrevidovat, které vědomosti jsou ty podstatné a snažit se je uchovat do budoucna v nějaké robustní formě. Tak aby k přečtení a pochopení obsažených vědomostí nebyla potřeba dodatečná energie ani složitá zařízení. Aby stačily pouze jarní mírně vyšší teploty pro iniciaci nového růstu... //www.grinningplanet.com/2005/06-14/peak-oil-article.htm a přírodaSvětová produkce ropy a barvy třešně během roku.: Zdroje: http://www.grinningplanet.com/2005/06-14/peak-oil-article.htm a příroda Antonín Lupíšek