Jak to s neobnovitelnými zdroji vypadá?

rubrika:
To, že světové zásoby neobnovitelných surovin klesají, je známá věc. Jak to ale aktuálně vypadá s jejich množstvím a kdy tedy dojdou? Na portálu Europes's Energy byl zveřejněn přehled velikosti zásob, rychlosti čerpání a předpokládané datum, kdy zemní plyn, ropa, uhlí nebo uran dojdou. Všechny údaje jsou aktualizované podle v současnosti, stav zásob je uváděn k 1. lednu 2010.

Zemní plyn
Celkové zásoba v m3: 171514266542404
Světová spotřeba za 1s: 92653
Předpoklad vyčerpání: 12. září 2068, 09:25

Ropa
Celkové zásoba v barelech: 1175686472626
Světová spotřeba za 1s: 986
Předpoklad vyčerpání: 22. října 2047, 20:58


Uran
Celkové zásoba v t (U235): 17963
Světová spotřeba za 1s: 0.0000042222017
Předpoklad vyčerpání: 28. listopadu 2144, 23:12


Uhlí
Celkové zásoba v t: 834684384000
Světová spotřeba za 1s: 203
Předpoklad vyčerpání: 19. května 2140, 20:05


Stanovení těchto dat je velmi důležité pro obnovitelné zdroje energie. Z přehledu vyplývá, že přibližně za 130let bude svět muset úplně pokrýt svou energetickou potřebu alternativními zdroji, ovšem začít s přechodem je třeba již v současné době.