Solární systém zadarmo

rubrika:
Když jsem našel článek How Big Companies Get Their Solar for Free o tom, že ve Státech existují společnosti, které vám na vaší nemovitosti postaví fotovoltaiku, provozují jí a energii z ní získanou vám prodávají za předem dohodnutou cenu, myslel jsem si, že jde pouze o nějaký výstřelek, a pořád jsem byl vůči komerční fotovoltaice poměrně skeptický.
Nicméně dnes večer při cestě metrem jsem při četbě novin narazil na reklamu na TOP Energyprogram na podporu projektů obnovitelných zdrojů energie. V tomto programu je zařazena i fotovoltaika, které je na webu České spořitelny věnován vedle fototermických systémů poměrně velký prostor - posuďte zde.