Máte volnou střechu? Pronajměte ji na fotovoltaiku

rubrika:
 fotovoltaika.fsv.cvut.czFoto: fotovoltaika.fsv.cvut.cz
Začátkem tohoto roku zahájila svůj provoz česká Střešní burza. Cílem střešní burzy je dát dohromady majitele volných střešních ploch s investory fotovoltaických systémů. Vzorem pro vznik české burzy byl německý projekt Alpensolar Dachboerse, který funguje již delší dobu a momentálně nabízí několik tisíc střešních ploch.

Jak začít
A co musím udělat, pokud mám volnou střechu a chtěl bych jí pronajmout na fotovoltaický systém? Nejprve je dobré zkontrolovat, zda střecha splňuje základní parametry pro umístění fotovoltaického systému:
  • vhodná orientace - pro instalaci sluneční elektrárny jsou vhodné střechy směřující pokud možno k jihu, krajními hranicemi smysluplné investice jsou jihovýchod a jihozápad
  • minimální zastínění - pro účinnou výrobu energie potřebujeme sluneční záření dopadající na plochu solárních panelů po celý rok. Orientačně se dá hranice přípustného stínu určit přímkou procházející vrcholem překážky vedenou pod úhlem 18° od jihu.
  • vhodný sklon střechy - výhodou je sklon střechy kolem 34°, který zaručuje maximální výrobu energie během roku. Ani jiný sklon, však není na překážku, akorát se sníží roční výnosy (šikovný graf závislosti ročního výnosu na sklonu a orientaci najdete například zde). Problémem není ani plochá střecha, pro instalaci PV panelů bude akorát potřeba instalovat stojany.
  • zeměpisná poloha - výnosy v dané lokalitě se odvíjejí od množství dostupného slunečního záření - mapa globálního slunečního záření pro ČR je zde.
  • minimální plocha střechy - 50 m2 u šikmé a 100 m2 u ploché střechy.
  • stav střešní krytiny - vzhledem k tomu, že životnost fotovoltaického systému je minimálně 20 let. Je dobré vědět, že střecha vydrží minimálně po tuto dobu, aby nebylo nutné kvůli opravám střechy demontovat systém na dobu oprav.
  • statická únosnost střechy - zatížení od fotovoltaických panelů se pohybuje mezi 13 a 20 kg/m2 včetně nosné konstrukce a kabeláže

Jak zaregistrovat střechu
Přejděte na stránky Střešní burzy. Klikněte na záložku "Majitel střechy". V pravém rohu se objeví odkaz "Přihlášení střešní plochy". Po kliknutí se objeví následující formulář:
Zbývá vyplnit kontaktní údaje a základní parametry střechy.

Střešní makléř
Po odeslání registrace Vás bude kontaktovat centrála Střešní burzy, která Vám přidělí Střešního makléře. Ten přijede přímo na místo a provede podrobnější dokumentaci střechy, případně podá podrobnější informace.

Na základě podrobnější dokumentace, kterou makléř zašle k vyhodnocení do centrály Střešní burzy, Vám během několika dnů přijde nabídka na pronájem střechy a zároveň podmínky, za kterých by se instalace realizovala, kdybyste se rozhodli investovat do systému sami (pro úvěr od banky je potřeba přibližně 25% vlastních prostředků).

Kolik se dá vydělat?
Tržby za roční pronájem se pohybují pro optimální sklon a orientaci od 400 do 950 Kč za instalovaný kilowattpeak (kWp). V závislosti na konkrétních parametrech se pak tyto hodnoty mohou snížit (orientace, sklon, zastínění).

Pokud budeme mít střechu například v okolí Plzně o ploše 100 m2, orientace na jih, sklon 34° a nebude hrozit zastínění, vejde se nám na ní systém o instalovaném výkonu kolem 13 kWp. Cena za pronájem střechy by v tomto případě byla 625 Kč/kWp, tedy celkem 13 x 625 = 8 125 Kč (162 500 za 20 let provozu).

V případě, že byste se rozhodli investovat sami, pořizovací cena systému by byla kolem 1.63 mil Kč - přesné ekonomické údaje o investici a provozu by Vám po vyhodnocení situace poskytl makléř.

Co dál?
V případě, že se rozhodnete akceptovat nabídku na pronájem střechy, opět k Vám přijede makléř a podepíše s Vámi prohlášení o souhlasu s umístěním střešní plochy na Střešní burzu. Dalším potřebným dokumentem bude smlouva o zřízení věcného břemene na možnost umístění systému a přístupu za účelem údržby. Potom makléř vyjedná u místního majitele distribuční sítě povolení k připojení solární elektrárny. Nakonec je proveden zápis věcného břemene ve prospěch Střešní burzy do Katastru nemovitostí.

Potom Střešní burza začne shánět vhodného investora fotovoltaického systému.
V momentě, kdy je nalezen vhodný investor, začíná technická příprava projektu (3-6 týdnů), objednávka a dodání materiálu (6-8 týdnů), instalace (do 3 týdnů) a zkušební dvoutýdenní provoz, po kterém je systém oficiálně předán investorovi a Vy začínáte vydělávat.

Škoda, že už mi po instalaci teplovodních kolektorů na jižní části střechy nezbylo volné místo, jinak bych se do fotovoltaiky asi pustil. Doufám, že jste na tom lépe.