Zpátky pod došky

rubrika:

Na ČT2 běžel nedávno zajímavý dokument Zpátky pod došky, který se zabýval životním stylem a jeho dopadem na životním prostředí. Pořad postupně ukazuje několik rodin, které se snaží žít ohleduplně k přírodě a zvolili si k tomu různé cesty: někdo žije ve staré chalupě na horách za podobných podmínek jako naši předkové před sto lety, někdo naopak pro své bydlení volí vyspělé technologie nízkoenergetického domu.
Dokument je prokládán odhady ekologické stopy jednotlivých rodin, což je docela zajímavé. Když pominu některá tvrzení trochu přitažená za vlasy (když někdo letí na Nový Zéland tak spotřebuje tolik paliva, že už se může chovat jak chce, a během zbytku života už to nedožene), tak mi přišly závěry docela zajímavé: k přírodě můžu být šetrný nejenom tak, že se odstěhuju do pustiny a budu si všechno pěstovat sám, ale je možné se vydat i trochu přijatelnější cestou a dosáhnout úspor energie pomocí moderních stavebních technologií.
Dokument můžete sledovat i na webu České televize: ČT2: Zpátky pod došky.