Google investuje 10 miliónů dolarů do geotermální energie

rubrika:
Google pokračuje ve své snaze o stlačení ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů pod cenu elektřiny z uhlí. Jeho dobročinná organizace Google.org oznámila, že bude investovat 10,25 milionu dolarů do rozvoje a podpory nové technologie nazývané Enhanced Geothermal Systems.

Enhanced Geothermal Systems (EGS), volně přeloženo pokročilé geotermální systémy, dále rozvíjejí klasický princip geotermálních elektráren, pro jejich založení je potřeba najít výron páry nebo horké vody z podloží.

Pro výstavbu EGS stačí pouze horké podloží a vhodné geologické podmínky. Pomocí hloubkového vrtu se do podloží pumpuje voda. Ta se ve vysokých teplotách přemění na horkou páru, která se jímá pomocí dalších vrtů v okolí a přemění se na elektřinu pomocí klasické parní turbíny.

 NREL.Zdroj: NREL.
Podle článku na BusinessWirevědci z MIT odhadují, že pouhá 2% energie skrývající se pod územím Spojených Států v hloubce 3 až 10 kilometrů (což jsou hloubky dosažitelné dnešními technologiemi - i díky vývoji technologií pro těžbu ropy z méně dostupných ložisek) přesahuje 2 500krát roční potřebu energie celých USA.

V rámci svého grantu chce Google.org podpořit výzkum ve firmách AltaRock Energy a Potter Drilling, a dále v laboratoři Geotrhemal Lab na Southern Methodist University.

Kromě toho bude Google.org investovat i do IT podpory odvětví, již začal například geotermální mapou Spojených Států do Google Earth - můžete si jí otevřít pomocí tohoto odkazu.

Podrobnosti o projektu a další odkazy v angličtině najdete v tomto článku BusinessWire, na Google.org, brožura vysvětlující fungování technologie je dostupná na NREL (National Renewable Energy Laboratory). O projektu jsme se dozvěděli díky článku na CleanTechnica.