Italské dotace pro budovy šetrné k životnímu prostředí

rubrika:
 Martin D. VonkaFoto: Martin D. Vonka V Itálii již od roku 2002 funguje systém finanční podpory budov pro bydlení, jejichž provoz je výrazně úspornější a méně zatěžující životní prostředí než je tomu u běžné výstavby.

Na dotačním systému se podílí asociace italských regionálních samospráv ITACA, které jsou obdobou našich krajských úřadů, ovšem v oblasti stavebnictví a energetiky mají v Itálii větší pravomoci než stát.

V regionu Piemonte, Liguria a Marche dosahovala částka vyčleněná pro rok 2007 na dotace pro úspornější bytové budovy 96 mil. EUR. Garantem celého procesu přidělování dotací nezávislá organizace iiSBE Italia, která je zastoupením nadnárodní organizace iiSBE(International Initiative for a Sustainable Built Environment).

Základním podkladem pro žádost o dotaci je provedení komplexního hodnocení budovy. Pro tyto účely slouží veřejně dostupný nástroj Protocollo ITACA obsahující kritéria rozdělená do dvou hlavních skupin: spotřeba zdrojů a zátěž životního prostředí.

Do spotřeby zdrojů spadají kritéria týkající se spotřeby energie na provoz budovy, kvality vnitřního prostředí, použití ekologicky šetrných materiálů, úspor vody a životnosti konstrukcí.

V zátěži životního prostředí se hodnotí množství emisí skleníkových plynů, nakládání s odpady a úprava vnějších povrchů z hlediska zadržování dešťové vody na pozemku.

Protocollo ITACA Sintetico vychází z metodiky mezinárodní organizace iiSBE (která má zastoupení i v ČR v podobě České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov).

Základní hodnocení provádí každý uchazeč o dotace samostatně, poté předkládá své hodnotící formuláře regionálnímu úřadu. Na základě získaných hodnocení jsou pak projekty seřazeny od nejlépe hodnoceného projektu a dotace jsou pak přidělovány v závislosti na pořadí.

Aby byla zaručena regulérnost hodnocení, jsou po získání dotace veškeré dokumenty překontrolovány nezávislým garantem a během výstavby je zajištěn odborný dohled, který kontroluje shodu s dodanou výkresovou dokumentací.

Dotace jsou nastaveny tak, aby pokrývaly očekávané vícenáklady na výstavbu spojené s vyšší kvalitou projektové přípravy a snížením energetické náročnosti a nejlepší projekty tak mohou získat dotaci až 10 000 EUR na jednu bytovou jednotku.

Aby byla zachována neustálá motivace ke zlepšování projektů budov, nástroj Protocollo ITACA prochází každý rok pravidelnou korekcí skórování tak, aby byly zohledněny nejnovější poznatky a technologie.


Podle: iiSBE Italia, ITACA a článku A. Lupíšek: Environmentální hodnocení budov v Itálii v časopise Tepelná ochrana budov 5/2007.