Virtuální ekoměsto podle Greenpeace

rubrika:
Britská pobočka Greenpeace na svých webových stránkách vytvořila EfficienCity, což je virtuální město nabité technologiemi pro úsporu energie a její výrobu z obnovitelných zdrojů.
Ač by se mohlo zdát, že se jedná o sci-fi, není tomu tak:
v úvodním textu k projektu se můžeme dočíst, že veškerá zde prezentovaná řešení se již někde ve světě používají a v EfficienCity jsou pouze zkoncentrovaná na jedno místo.
V článku se také dočteme o výhodách decentralizované energie a tradičně o nevýhodách uhelných elektráren - Greenpeace upozorňuje na fakt, že průměrná účinnost britských elektráren je kolem 36 % (v Česku o něco méně, nejlepší hnědouhelná elektrárna Niederaussem v Německu má čistou účinnost přes 43 %) a další část energie se ztratí v distribuční síti.
Jako řešení nám EfficienCity nabízí lokální kogenerační jednotky a obnovitelné zdroje energie.
Při procházení virtuálním městem můžeme narazit na obchodní dům, který ke svému vytápění používá tepelná čerpadla, pivovar má kogenerační jednotku na biomasu (spalující i zbytky z pivovarského provozu, popel se prodává jako hnojivo) a bioplynovou stanici a městský stadion vlastní větrnou elektrárnu.
Pokud máte chvilku volna, projděte se ekoměstem. Ke každé technologii jsou k dispozici popisy, někdy i animace či videa, a externí odkazy na další zajímavé zdroje a příklady realizací.
Třeba nám naše pobočka Greenpeace časem nadělí českou verzi...


Podle EcoGeek a Greenpeace UK.