CO2 Vy na to? Soutěž zaměřená na snižování emisí CO2

rubrika:
"CO2 Vy na to?" je název soutěže, kterou pořádá British Council ve spolupráci s Nadací Partnerství, partnerem projektu je Ministerstvo životního prostředí.
Soutěžní úkol zní: "Navrhněte opatření, které sníží množství emisí CO2 ve Vaší firmě, kanceláři, škole či ve Vašem domově!"
Přijímány budou projekty zaměřené na technologická řešení nebo organizační opatření vedoucí k úsporám energií, a tím i ke snížení emisí CO2. Záleží pouze na soutěžících, zda dosáhnou úspor změnou svého chování, organizace práce, dopravy či vytápění. Vyloučeny budou pouze ryze investiční projekty typu zateplení budov.
Soutěž je určena mladým lidem ve věku 20–35 let, kteří trvale žijí na území ČR. Odborná komise bude hodnotit především neotřelost řešení, možnost jeho opakování a snadnou realizovatelnost. Své návrhy můžete posílat do 29. února 2008, přihlášku a více informací naleznete na internetové adrese www.emiseco2.cz.
Vyhlášení výsledků se uskuteční 27. března u příležitosti mezinárodní konference o změnách klimatu v Brně. Tři vítězné návrhy si mezi sebe rozdělí 150 tisíc korun, přičemž část bude sloužit na realizaci projektů, část výherci získají jako odměnu.
Ceny vypadají lákavě, takže přejeme hodně zajímavých nápadů.


Podle týdeníku Respekt, www.emiseco2.cz a Nadace Partnerství.