Termití bakterie vyrábí bioethanol

rubrika:

Firma ZeaChem vyvinula nový proces výroby bioethanolu z celulózy, který využívá bakterie vyskytující se například v zažívacích traktech termitů.
V současnosti se většina amerického biolihu vyrábí z kukuřičných sacharidů, což vedlo v poslední době kromě protestů také ke zvýšení cen kukuřičné mouky a potravin v celosvětovém měřítku. Navíc účinnost výroby je sporná a dopady na životní prostředí spíše negativní.
Tyto okolnosti motivují vědce po celém světě k hledání jiného zdroje biopaliv, a pozornost se čím dál více upíná ke dřevní hmotě, která se také dá přeměňovat na biolíh.
Tento proces probíhá tak, že se celulóza nejprve rozloží na lignin a sacharidy a z těch se pak vyrábí etanol podobně jako z kukuřice. Běžné postupy používají pro přeměnu kvasinky, které jsou ovšem neefektivní, protože přibližně třetina původní hmoty místo na alkohol přemění na C02 a bez užitku uniká do atmosféry.
ZeaChem místo použití kvasinek nasazuje bakterii Moorella thermoacetica, která se v přírodě vyskytuje například v zažívacím ústrojí termitů či přežvýkavců, kterým pomáhá rozkládat sežranou trávu.
Sacharidy tak nejsou přeměňovány na alkohol a CO2, ale na kyselinu octovou. Ta se potom chemicky upraví na etyl acetát, který se potom převede na etanol pomocí vodíku získaného zahříváním ligninu zbylého z první fáze rozkladu.

Nový cyklus přeměny je prý o 40-50% účinnější než běžné technologie založené na kvašení. Nevýhodou je použití náročnější technologie.
ZeaChem ale uvádí, že díky výrazně větší výtěžnosti ze primárních surovin se to vyplatí a dokonce vydal zprávu, že letos začíná stavět novou továrnu s očekávanou produkcí dva miliony galonů biolihu ročně.
Jak je vidět, vše vypadá nadějně. Já jenom doufám, že se nám pod záminkou ekologického provozu našich plechových miláčků nepodaří zkapalnit veškeré naše lesy.


Podle Technology Review a SiliconValley.com.