Severní moře: budoucí zdroj alternativní energie v Nizozemsku?

rubrika:


Nizozemsko je vodní stát. Jeho obyvatelé se po staletí snaží bojovat s vodou a neobětovat vzácnou zem zvedajícím se řekám a moři. Ale voda nepředstavuje jen ohrožení. Nizozemci se naučili využívat vodu pro sebe. Již v roce 1901 dostal Nizozemec Jacobus van ’t Hoff první Nobelovu cenu za chemii za objev tzv. “osmotického tlaku”, který se týká nejen plynů, ale i kapalin. Tento základní princip hraje důležitou roli při získávání energie z vody.

Nizozemské ministerstvo obchodu vydalo letos v létě Energetickou zprávu, která vychází jednou za čtyři roky a podává dlouhodobou energetickou vizi. Jeden z (mnoha) plánů, který je zde představen, se týká využití Severního moře jako (trvale udržitelného) zdroje energie. Severní moře tedy není pouze místem pro získávání větrné energie nebo těžbu zemního plynu. Jeho síla může přímo sloužit jako zdroj energie.


Britské TESCO prodává zateplení půdy. Za 199 liber.

rubrika:
Britský deník The Guardian přinesl zprávu, že obchodní řetězec TESCO začal nabízet jednoduché zateplení domů a bytů jako službu. Konkrétně ve svém programu Home Insulation Service nabízí instalaci tepelné izolace na nezateplených půd a podkroví, je možné si objednat i zateplení dutých stěn.

Dle ceníku stojí služba pro běžné byty i menší domy paušálních 199 liber a pro obyvatele nad 70 let či osoby s nárokem na státní podporu je dokonce zdarma.

Aerotecture - malé větrné elektrárny jako součást architektury

rubrika:
Na webu MetaEfficient vyšla zajímavá zpráva o malých větrných elektrárnách vhodných pro použití v městském prostředí. Tyto větrné turbíny jsou určeny pro použití na střechách a jiných součástech budov či velkých mostů.

Technologii vyvinul Bil Becker kombinací principů Savoniovy a Darrieovy turbínya na podporu svého nápadu založil firmu Aerotecture.

Google investuje 10 miliónů dolarů do geotermální energie

rubrika:
Google pokračuje ve své snaze o stlačení ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů pod cenu elektřiny z uhlí. Jeho dobročinná organizace Google.org oznámila, že bude investovat 10,25 milionu dolarů do rozvoje a podpory nové technologie nazývané Enhanced Geothermal Systems.

Enhanced Geothermal Systems (EGS), volně přeloženo pokročilé geotermální systémy, dále rozvíjejí klasický princip geotermálních elektráren, pro jejich založení je potřeba najít výron páry nebo horké vody z podloží.

Kolik emisí CO2 ušetří tepelná čerpadla?

rubrika:
 Martin D. VonkaFoto: Martin D. VonkaV posledním týdnu se mě nezávisle na sobě několik lidí ptalo na tepelná čerpadla. Po mém dotazu proč je to tak zajímá jsem se dozvěděl že je chtějí instalovat instalovat k vytápění svého domu, naší školy a tak dále a že jsou na ně dotace a navíc je to ekologické.

Syndikovat obsah