Segway na závodu vysokozdvižných vozíků Ještěrka Cup 2014

Společnost GSI Distribution, výhradní distributor Segway v ČR, se dnes představila se svými dvoukolovými vozítky v rámci tradičního závodu vysokozdvižných vozíků Ještěrka Cup 2014. Dnešní závody na Segway a „ještěrkách“ pořádala v Praze Vysočanech již posedmé společnost Linde Material Handling (Linde MH).


Novela energetického zákona

rubrika:
Novela energetického zákona č. 211/2011 Sb., celým názvem "Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony" je nyní dostupná zde (rovněž ke stažení v příloze tohoto článku v PDF): Rovněž připojujeme návrh zákona o podporovaných zdrojích energie.

Alternativní výroba alternativního paliva

Jedním z často skloňovaných alternativních zdrojů je i etanol rostlinného původu. Technologie na jeho využití například v automobilových motorech jsou dávno známé a běžně používané. Otazník visí ale nad způsobem získávání právě tohoto bioetanolu. V řadě zemí existují proudy brojící proti většímu pěstování tzv. energetických plodin velmi často z obav o zábor půdy pro klasické zemědělské plodiny. Myšlenka získávání etanolu z nevyužívaných částí zemědělských rostlin je proto více než zajímavá. A nemusí jít pouze o zbytkové části rostlin, může se jednat i o dřevěný odpad nebo papír. Bohužel zatím neexistuje výrobce, který by z těchto zdrojů významnější množství bioetanolu vyprodukoval.

Úspory ve znamení dvacítek

Jak ztrojnásobit účinek opatření spořících energii v Evropě - takto zní podtitul zprávy ke studii Energy Savings 2020 společností Ecofys a Fraunhofer ISI. Tato zpráva je příspěvkem k velkému evropskému plánu Energy Efficiency Action Plan (EEAP), který byl přijat v roce 2007. Tento plán má za cíl dosáhnout 20% úspory energie spolu s 20% redukcí emisí skleníkových plynů a 20% zvýšením podílu zelené energie v celkovém balíku hrubé spotřeby energie v EU. Všechny tyto cíle mají být naplněny stylově do roku 2020.

Třešeň

Když jsem se procházel podzimní krajinou v okolí Holandského Heerlenu, zaujala mě barevnost stromů.

V sadu za městem se pásly krávy mezi třešněmi. Třešně měly nádherně zbarvené listy do odstínů žluté a červené. Je zajímavé, že čím je s pokračujícím podzimem chladněji, listy stromy získávají teplejší barvy. Naopak na jaře, kdy se začíná oteplovat, mají stromy a jejich květy převážně studené barvy. Vypadá to, že barva stromů je reakcí na předcházející období.

Syndikovat obsah