Koncentrátorové solární elektrárny

rubrika:
Ne serveru Leonardo Energy vyšel zajímavý přehled elektráren využívající koncentrovanou solární energii. Díky tomu, že Leonardo Energy poskytuje volnou licenci pro šíření plného znění textů, přinášíme překlad celého článku.


Koncentrovaná solární energie a její uskladnění
autor: Bruno De Wachter, 29.2. 2008.
založeno na "Diskusním Webináři" z 1.2. 2008

Koncentrátorové solární elektrárny (KSE) nejsou novou technologií. V kalifornii funguje jedna koncentrátorová elektrárna již 15 let. Nicméně donedávna byla tato technologie zastíněna fotovoltaikou.
Nyní se to začíná měnit a KSE si získávají stále větší pozornost. Ve Španělsku jsou v přípravné fázi projekty koncentrátorových solárních elektráren, které budou dohromady mít výkon 500 MW a ještě dalších 4 200 MW je požadovaná rezerva pro připojení dalších KSE k rozvodné síti v budoucnu.

Projekt Masdar - CO2 nulové město ve Spojených Arabských Emirátech

rubrika:Na YouTube se objevilo video firmy Foster + Partners referující o projektu Masdar, v jehož rámci má vzniknout ekologická městská čtvrť pro 47 500 obyvatel.
Celý projekt má být "carbon zero", tedy neutrální z hlediska produkce emisí CO2, což mají zajistit obnovitelné zdroje energie (fotovoltaika, větrné elektrárny, biopaliva), navíc by mělo jít o město bez odpadů, respektive veškerý odpad se bude recyklovat.

Instalace 3 MW větrných elektráren u obce Pchery

rubrika:U obce Pchery na Kladensku byla 28.2. dokončena montáž dvou nějvětších větrných elektráren v ČR, každá má instalovaný výkon 3 MW. Podrobnosti najdete v článku Dokončeny dvě největší větrné elektrárny v ČR.

Podle YouTube.

Dokončeny dvě největší větrné elektrárny v ČR

rubrika:
V obci Pchery na Kladensku byla 28.2. dokončena instalace dosud největších větrných elektráren v ČR, nyní se připravuje připojení k rozvnodné soustavě.
Byly instalovány dva stožáry vysoké 88 m, které nesou rotory s listy o průměru 100 m, instalovaný výkon každého z větrníků je 3 MW a obě elektrárny by měly ročně dodávat kolem 11 - 13 GWh, což prý vystačí pro provoz přibližně 5 000 průměrných domácností.
Majitelem i provozovatelem zařízení za 190 mil. Kč je společnost ČES, generálním dodavatelem bylo ČKD Blansko Wind.

Rekordní účinnost při výrobě solární elektřiny: 31,25%

rubrika:
V lednu se na solárním systému v Novém Mexiku podařilo dosáhnout rekordní účinnosti při výrobě elektřiny 31,25 %, čímž byl téměř o 2% překročen rekord z roku 1989.
Uvedená účinnost je celková, tedy "solar-to-grid", neboli slunce-síť, a je v ní tedy obsažena konverze přímo na střídavý proud. Tím se liší od účinnosti uváděné u fotovoltaických panelů, ve které je zahrnuta pouze konverze slunečního záření na stejnosměrný proud, potom je v systémech dodávajících elektřinu do rozvodné sítě ještě potřeba elektřinu převést ze stejnosměrného na střídavý proud (účinnost tohoto převodu se pohybuje kolem 93 %).

Syndikovat obsah