Spočítejte si, kolik emisí CO2 vyprodukuje Vaše auto

rubrika:

Poslední dobou se stále více diskutuje o tom, jaké by měly být (a zda vůbec) nové evropské limity na emise CO2 u osobních automobilů, které by měly platit od roku 2012 a měly by se vztahovat na průměr u prodaných aut jednoho výrobce.

Často se v této souvislosti mluví o hranici 130 g CO2 na jeden ujetý kilometr. Co tato hodnota znamená? A jak se emise automobilů počítají?

Popis metodiky výpočtu lze najít na stránkách EPA (U.S. Environmental Protection Agency). Výpočet je založen na emisních faktorech vycházejících z chemických rovnic spalování benzinu a motorové nafty, které vyjadřují obsah uhlíku v palivu. Dále je doporučení IPCC uvažováno, že nedochází ke stoprocentnímu spalování paliva, že dokonale spáleno je 99% objemu paliva.

Takto získané hmotnosti uhlíku se potom přepočtou na hmotnost emisí CO2 přes poměr atomové hmotnosti uhlíku (12 g/mol) a molekulové hmotnosti CO2 (44 g/mol).

Výsledné znění převodních vzorců dle EPA je tedy následující:

emise CO2 z galonu benzínu = 2 421 gramů x 0.99 x (44/12) = 8 788 gramů / galon

emise CO2 z galonu nafty = 2 778 gramů x 0.99 x (44/12) = 10 084 gramů / galon

Abychom z toho byli moudřejší, je třeba výsledné hodnoty přepočíst na u nás běžnější litry. Jeden americký galon odpovídá 3,7584 litru. Pokud tedy dané hodnoty podělíme tímto číslem, získáme množství emisí z jednoho spáleného litru benzínu respektive nafty.

Pokud chceme zjistit emise CO2 na jeden ujetý kilometr, stačí předchozí hodnoty vynásobit spotřebu našeho automobilu v litrech na 100 km a potom podělit 100:

měrné emise CO2 na ujetý kilometr při spalování benzínu = 8 788 / 3,7584 * měrná spotřeba [l /100 km] / 100 = měrná spotřeba * 23,38 [ g CO2 / km]

měrné emise CO2 na ujetý kilometr při spalování nafty = 10 084 / 3,7584 * měrná spotřeba [l /100 km] / 100 = měrná spotřeba * 26,83 [ g CO2 / km]

Z uvedeného tedy plyne, že aby automobil splnil limit pro maximální emise CO2 na jeden ujetý kilometr, musí mít spotřebu maximálně 5,56 litrů benzínu nebo 4,85 litru nafty na 100 km.

Pro usnadnění výpočtu jsme pro vás připravili jednoduchou kalkulačku emisí CO2:Přejeme úspornou jízdu.