O webu ekoblog.cz

Cíle
Cílem webu ekoblog.cz je přinášet zajímavé informace a nápady z oblasti nových technologií šetrných k životnímu prostředí.

Provozovatel
Provozovatelem ekoblog.cz je Chamanne s.r.o.

Naši čtenáři
Našimi čtenáři jsou lidé hledající informace o nových efektivních technologiích, zejména o obnovitelných zdrojích energie.

Spolupráce
Nabízíme možnost umístění Vaší reklamy na webu ekoblog.cz.

Typ banneru Cena za měsíc Cena za 3 měsíce
Pravý sloupec, 175x85 pixelů 800 Kč 2 160 Kč
Pravý sloupec, 175x175 pixelů 900 Kč 2 340 Kč
Pod článkem, 550x75 pixelů 2 650 Kč 6 625 Kč
Levý nebo pravý sloupec, 150x600 pixelů 3 250 Kč 7 750 Kč

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mail jan.horcik@chamanne.cz.

Rovněž jsme nakloněni spolupráci v oblasti informací o nových technologií šetrných k životnímu prostředí. Vaše nápady, připomínky či nabídky spolupráce prosím směřujte na e-mail jan.horcik@chamanne.cz.


Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme příjemné čtení.
tým ekoblog.cz